USA prvýkrát vyrobili viac energie z obnoviteľných zdrojov než z atómu

Spojené štáty vyrobili tento rok v marci a apríli prvýkrát od roku 1984 viac elektriny z obnoviteľných zdrojov než z jadra. Viac než 60 percentami sa na dodávkach čistej energie podieľali veterné a solárne zdroje. Vyplýva to z údajov Americkej energetickej informačnej agentúry (EIA).


Active Soalr

Ústup jadra v USA

Rast obnoviteľných energií poháňal výkon nových veterných turbín a solárnych fariem a tiež vyšší prívod energie z vodných zdrojov, ktorý bol dôsledkom silného zimného sneženia a dažďov v západných štátoch USA.

V posledných desaťročiach sa, naopak, kvôli rastúcim nákladom a silnejúcemu odporu verejnosti spomalila výstavba nových jadrových reaktorov. Takmer všetky dnes funkčné jadrové elektrárne začali činnosť v rokoch 1970 až 1990 a niektoré staršie reaktory sa začínajú vyraďovať z prevádzky.

V súčasnosti je v USA v prevádzke takmer 84 GW veterných elektrární a vyše 30 GW vo fotovoltike. Príčinou stále rastúcej výroby energie v USA z obnoviteľných zdrojov sú klesajúce investičné náklady. Za posledných deväť rokov sa v USA náklady na elektrinu z veterných elektrární znížili o 71 %, v prípade fotovoltických elektrární o 83 %. Analytici predpokladajú, že do roku 2040 náklady poklesnú o ďalších 47 % pre veterné elektrárne a o 66 % pre fotovoltické elektrárne.

V prvom kvartáli 2017 sa v USA postavilo 2 044 MW fotovoltických elektrární. Celková inštalovaná kapacita vo fotovoltike dosiahla takmer 45 GW.

Fosílne zdroje stále dominujú

Americkí experti sa napriek tomu domnievajú, že v súčte za celý rok jadrová elektrina znovu predstihne energiu z obnoviteľných zdrojov. Príčinou sú sezónne vplyvy, ako je menej vody v priehradách počas suchších mesiacov. Jadrové elektrárne tiež robia v jarných a jesenných mesiacoch údržbu, pretože v tom čase je dopyt po elektrine nižší než v lete a zime.

Navzdory rastu obnoviteľných zdrojov získavajú USA stále takmer dve tretiny elektriny zo spaľovania fosílnych palív, predovšetkým zo zemného plynu a uhlia. Jadrová energia a obnoviteľné zdroje sa na celkovej produkcii podieľajú každá menej než 20 percentami.

 

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist