Ernst&Young: Investori vnímajú OZE ako istú investíciu, ale radšej diverzifikujú. Prečo?

Podľa analytikov spoločnosti Ernst&Young dochádza k zmenám v investíciách do energetiky. Trendom je ich rastúca diverzifikácia a spájajúcim znakom ich smerovanie do menej riskantných energetických odvetví. Kam smerujú nové investície?

 Conergy

Pre investorov sú lákavé regulované a štátmi podporované odvetvia, ako je aj výroba elektriny z OZE alebo sieťové odvetvia. To sú hlavné závery štvrťročného reportu o vývoji investícií do energetiky, ktorý publikovala spoločnosť Ernst&Young.


Rôznorodé trendy

Hodnota investícií do čistej energie dosiahla v Európe v sledovanom období 3,5 mld. eur. Na ich smerovaní sa podieľali tri hlavné trendy: 

  • transformácia energetiky smerom k čistejším zdrojom energie, ktorá prebieha vo väčšine rozvinutých krajín, 
  • elektrifikácia a všeobecne rapídne rastúci dopyt po elektrine v rozvojových krajinách,
  • dlhodobo vysoký záujem o akcie distribučných spoločností. Investovanie do nich poskytuje vďaka stabilite regulovaného trhu s distribúciou elektriny dlhodobo výnimočne stabilné výnosy, a hodnota týchto akcií preto dosahuje rekordnú výšku. 


Nový trend akumulácie

Okrem týchto hlavných trendov postavených na istote investícií si report všíma aj menej poznateľné investičné tendencie, ktoré môžu poukazovať na to, ako budú trhy reagovať na vývoj v odvetví v blízkej budúcnosti. 

Začína sa medzi nimi rysovať trend investícií do nových sľubných technológií, predovšetkým tých, ktoré slúžia na decentralizáciu výroby a batériovú akumuláciu elektriny. Záujem spotrebiteľov o tieto technológie je na vzostupe a analytici očakávajú, že dôjde k množstvu akvizícií menších firiem zo strany veľkých hráčov na energetickom trhu a tiež investorov mimo energetického sektora. 


Najväčšie akvizície v Európe sú čínske a ruské

V Európe obnoviteľné zdroje prispeli k silnému štvrťroku, v ktorom vzrástol objem investícií z mimoeurópskych zdrojov. Nákup 80 % akcií nemeckej firmy WindMW čínskou korporáciou Tri tiesňavy v hodnote 1,6 mld. eur bol najväčšou akvizíciou tohto štvrťroka. 

Druhá najväčšia investícia bola ruská. Čo sa týka štátnej podpory OZE, Nemecko od nej upúšťa, rovnako tak Veľká Británia. Francúzsko a Taliansko oznámili zmeny v smerovaní podpory. Za týchto okolností report predpovedá odliv investícií do štátov s prívetivejšími podmienkami.


Obrázok-zdroj: Conergy

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist