Ako funguje fotovoltika v Arktíde?

Solárne panely v Arktíde vyzerajú na prvý pohľad ako nezmysel. Koniec koncov, v Arktíde je skoro pol roka tma. To však znamená, že polovicu roka je tam svetlo – rovnako ako vo zvyšku sveta!

 SunnyWatt

Solárne panely pracujú v chlade efektívnejšie

Pri inštalácii solárneho systému pripojeného do siete nie je treba uspokojiť 100 % spotreby elektriny za všetkých okolností. Keď slnko nesvieti, budova môže využívať elektrinu z bežnej siete. Keď slnko svieti, budova využíva solárnu energiu a jej prebytky posiela do siete. 

Vďaka net-meteringu (zjednodušene ide o točenie elektromeru oboma smermi), ktorý sa zavádza v mnohých štátoch, môže majiteľ budovy predať prebytok energie do siete. Toto nie je zatiaľ možné v Arktíde, ale zvažuje sa to. Bonusom je, že solárne fotovoltické panely pracujú efektívnejšie v chlade.

Prínosy solárneho systému v Arktíde nespočívajú len v úspore peňazí. Čo sa týka inštalácie a zapojenia, solárne panely sú relatívne používateľsky priateľské, preto môžu fotovoltické články pre tých, ktorí ich inštalujú, predstavovať ekonomické príležitosti. Navyše, pre komunity, ako je Clyde River v Arktíde, ktoré závisia od dovezenej nafty ako zdroja energie, znamená prestup na solárnu energiu zníženie emisií skleníkových plynov zo spaľovania fosílnych palív.


Výzvy pre inštalatérov

Inštalácia solárneho systému v Arktíde nezostáva bez výziev. Odľahlá poloha si vyžaduje dôkladné plánovanie pred inštaláciou a, samozrejme, aj zásadné zvýšenie nákladov na dopravu. Z praktického hľadiska môže byť problematické nájsť v zástavbe miesta bez zatienenia, pretože slnko sa po oblohe pohybuje veľmi nízko. Rovnako tak môžu byť panely zakryté aj závejmi snehu a ľadom, preto je dôležité dbať na výber vhodnej lokality.

Pretože sú solárne systémy vo väčšine arktických oblastí novinkou, existujú byrokratické prekážky v procese udeľovania povolení pre dodávateľov z cudziny. To sa deje, kedykoľvek sa v oblasti rozbieha akékoľvek nové priemyselné odvetvie, ale s ďalším rozvojom obvykle prichádza zefektívnenie. Najdôležitejšie je zaistiť zavedenie net-meteringu tak, aby mali majitelia solárneho systému zo svojej investície všetky benefity vrátane tých finančných.


Obrázok-zdroj:  SunnyWatt

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist