Reportáž z Energy Storage Europe (I): 80 % spotreby elektriny v Európe pokryjú OZE, akumulácia energie sa stane dôležitým prvkom v energetike

Prinášame vám prvý diel seriálu zaujímavostí z veľtrhu Energy Storage Europe 2017, ktorý prebehol v dňoch 14. – 16. 3. 2017 v Düsseldorfe. Ide o najväčšiu svetovú udalosť v oblasti systémov na skladovanie elektriny (SSE), ktorá zahŕňa výstavu a tri konferencie.

 EnergyStorageEurope

Európsku energetiku budú poháňať obnoviteľné zdroje

Tudor Constantinescu, hlavný poradca komisie DGE Európskej komisie, vo svojom vystúpení zdôraznil, že budúcnosť európskej energetiky bude v znamení rastúceho významu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Európska komisia vo svojej dlhodobej stratégii počíta, že do roku 2050 budú OZE pokrývať takmer 80 % spotreby energie.

Podľa Constantinesca je však nutné s rastúcim podielom OZE na výrobe a spotrebe energie zaistiť dostatočné kapacity na skladovanie vyrobenej energie. Pôjde tak o veľkokapacitné SSE na potreby prenosových a distribučných sietí, ako aj o domáce rezidenčné SSE. Kapacita SSE v Európe dosiahne rádovo TWh.


100 000 rezidenčných batérií v Nemecku

Podľa aktuálneho oznámenia nemeckej solárnej asociácie Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) je v Nemecku inštalovaných viac než 52 000 domácich batériových systémov s celkovou kapacitou vo výške 300 MWh. Záujem o tieto batériové systémy podporil predovšetkým 40 % pokles ich cien v priebehu posledných troch rokov.

V minulom roku sa v Nemecku inštalovalo takmer 20 000 nových systémov na skladovanie energie. Hlavným motorom batériového boomu neboli len klesajúce ceny, ale aj túžba Nemcov po energetickej sebestačnosti. Veľa nových inštalácií preto vzniklo úplne bez dotácií

BSW-Solar odhaduje, že do roku 2018 sa počet domácich batérií výrazne zvýši a prekoná magickú hranicu 100 000 inštalácií. Asociácia tiež potvrdila, že takmer každý druhý záujemca o domácu strešnú fotovoltickú elektráreň v Nemecku tiež hodlá inštalovať batériovú technológiu.


Nejasná legislatíva

Prakticky v celej Európe dosiaľ chýba jasný legislatívny rámec na rozvoj SSE. Týka sa to napríklad aj Nemecka, kde platí, že za uskladnenú solárnu energiu sa platia distribučné poplatky a tiež poplatok na podporu OZE.

Táto situácia dosť komplikuje rozvoj nového odvetvia SSE. Nádej na zmenu hádam prinesie nový zimný energetický balíček EÚ. Jeho súčasťou je i smernica o obnoviteľných zdrojoch energie, kde sa počíta s podporou SSE bez akýchkoľvek ďalších reštriktívnych opatrení.

V predložených dokumentoch EÚ sa tiež počíta s podporou samovýrobcov energie na vlastnú spotrebu – tzv. Prosumers. Prosumer predstavuje označenie pre odberateľa elektriny, či už domácnosť, kanceláriu, alebo priemyselný areál, ktorý je nielen spotrebiteľom elektriny, ale disponuje aj kapacitami na jej výrobu alebo skladovanie. 

Práve takúto aktívnu rolu na trhu s elektrinou by komisia chcela posilniť, a preto nabáda členské štáty, aby bola malokapacitná výroba a skladovanie elektriny, a rovnako tak predaj prebytočnej elektriny, administratívne a technicky čo najdostupnejšie.


Obrázok-zdroj: EnergyStorageEurope

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist