Novinka: Dom budúcnosti umožní energetickú sebestačnosť vďaka umelej inteligencii v kombinácii s hybridnou fotovoltikou

Vedci z ostravskej Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB) predstavili komplexné riešenie pre energetickú sebestačnosť domácnosti. Toto riešenie kombinuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), jej akumuláciu a tiež pokročilý systém umelej inteligencie na riadenie výroby energie. Jednotlivé nástroje a metódy sú komplexne združené do sofistikovaného aktívneho systému riadenia s názvom Active Demand Side Management (ADSM).

 VŠB-TUO

Umelá inteligencia v kombinácii s hybridnou elektrárňou

„Energetická sebestačnosť rodinného domu s týmto sofistikovaným systémom riadenia energie ADSM je až o 43 % vyššia oproti bežnej prevádzke,“ uviedol tím expertov pod vedením Stanislava Mišáka z Centra ENET pri VŠB-TUO.

Práve pokročilý systém umelej inteligencie riadenia výroby energie majiteľom domov „napovie“, ako by sa mal v blízkej budúcnosti po stránke energetickej spotreby správať, aby bol skutočne sebestačný.

Umelá inteligencia na základe vstupných informácií, ako je predpoveď výkonu z obnoviteľných zdrojov, spotreby elektrickej energie a stavu nabitia akumulátora, navrhne plán spotreby energie objektu pre daný časový interval. Systém tiež priebežne informuje používateľa rodinného domu o stave energie.


Energetická sebestačnosť až na 3 dni

Cieľom predstaveného riešenia je vývoj a implementácia nových metód a prostriedkov na zaistenie celoročnej energetickej sebestačnosti rodinného domu pri súčasnom zaistení požiadaviek na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku rodinného domu. Ide o komplexné riešenie vrátane zaistenia požiadavky na kvalitu elektrickej energie, pričom ako zdroje elektrickej a tepelnej energie sú využité obnoviteľné zdroje s podporou akumulačného systému.

Jednotlivé nástroje a metódy sú komplexne združené do sofistikovaného aktívneho systému riadenia s názvom Active Demand Side Management (ADSM). Overenie funkčnosti navrhnutého riešenia ADSM bolo urobené na experimentálnej platforme inteligentného domu vyvinutého v areáli VŠB – Technickej univerzity Ostrava – a na základe experimentálneho 36-mesačného merania je možné konštatovať zvýšenie energetickej sebestačnosti rodinného domu s ADSM až o 43 % oproti prevádzke bez ADSM.

V priebehu trojročného testovania ostravskí vedci preukázali,  že objekt dokáže vďaka akumulačnému batériovému systému uchovať energiu nasledujúce tri dni.


Akumulácia energie v štandardných batériách i elektromobile

Dom celoročne využíva tepelnú a elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú uchováva nielen v štandardných batériách, ale aj v akumulátoroch elektromobilu. Práve tie v elektromobile slúžia na potreby napájania domu v čase, keď používateľ nemá v pláne elektromobilom cestovať.

„Chytrý systém riadenia energie je schopný odhadnúť maximálnu možnú mieru využitia kapacity akumulátora s ohľadom na hĺbku vybitia a potrebu používateľa domu na cestovanie na ďalšie dni,“ uviedli ostravskí vedci.


Obrázok- zdroj: VŠB-TUO

 

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist