85 %: V Nemecku padol rekord v pokrytí spotreby energie z obnoviteľných zdrojov

Proces energetickej premeny Nemecka z konvenčných zdrojov energie na obnoviteľnú energetiku (tzv. Energiewende) zaznamenal tento rok nový historický „míľnik“. Podľa oznámenia think-tanku Agora padol na konci apríla v Nemecku nový rekord vo výrobe a spotrebe zelenej energie. Dňa 30. apríla 2017 vďaka slnečnej a veternej nedeli dokázali obnoviteľné zdroje energie (OZE) pokryť 85 % spotrebovávanej elektriny.

 juwi

Rekordná výroba zelenej energie

Tohtoročný 30. apríl priniesol pre nemeckú Energiewende ďalší významný deň. V špičkových hodinách medzi 13. až 15. hodinou vyrábali OZE 85 % spotrebovávanej elektriny. Presne napoludnie dosiahol výkon zelených elektrární 55,2 GW. V priemere pokryli OZE 64 % celkovej spotreby energie v tomto dni.

Rekordná výroba elektriny z OZE nastala vďaka ideálnym poveternostným podmienkam, keď slnko jasne svietilo na väčšine územia Nemecka a súčasne silno fúkal vietor. V čase medzi 13. až 15. hodinou súčasne v Nemecku poklesol výkon uhoľných elektrární iba na 8 GW, pričom ich celkové maximum dosahuje 50 GW. Jadrové elektrárne znížili výkon zo 7,9 na 5 GW. 


Záporné ceny energie

Na rekordnú výrobu energie z OZE, samozrejme, reagovala cena elektriny na burze EEX v Nemecku. Počas špičky dosahovala cena elektriny na burze záporné hodnoty.

„Záporné ceny elektriny sú výsledkom nadmernej ponuky elektriny na trhu v dôsledku nemožnosti odstaviť výrobu z tradičných fosílnych zdrojov. Vďaka ďalšiemu rozvoju OZE, a to už i bez tradičných dotácií, bude k tejto situácii dochádzať stále častejšie. Preto je nutné predovšetkým neflexibilné zdroje energie na báze jadra a uhlia obmedziť do roku 2030,“ hovorí Dr. Patrick Graichen, riaditeľ think-tanku Agora.

Nemecká Energiewende (t. j. premena súčasnej energetiky) bude ďalej pokračovať. Podľa tamojších odborníkov by mala do roku 2050 dosiahnuť OZE až 80 % podielu na spotrebe energie.


Obrázok - zdroj: juwi

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist