Energetická budúcnosť spočíva vo väčšom využití solárnych a veterných elektrární, tvrdí to vysoký manažér E.ON

Lars Lagerkvist, senior viceprezident a regionálny koordinátor spoločnosti E.ON SE, na začiatku marca tohto roku predstavil v pražskom hoteli Grand Majestic Plaza na XIII. medzinárodnom energetickom fóre na tému „Nové biznisové modely v energetike“ projekty a aktivity koncernu E.ON pre oblasť tzv. nového energetického sveta.

 

Zmeny v energetike

Podľa Lagerkvista existuje energetická budúcnosť predovšetkým vo väčšom využití obnoviteľných zdrojov, najmä veterných parkov a fotovoltických zariadení, ďalej potom v sofistikovanej distribúcii elektriny a plynu a vo vývoji nových riešení pre zákazníkov, ktoré budú ešte viac reflektovať ich skutočné potreby.

Zákazník nie je v tomto kontexte vnímaný iba ako spotrebiteľ, ale predstavuje rovnocenného energetického partnera. Každý z nich má pritom iné potreby a požiadavky. To je potrebné pri vývoji nových produktov a služieb, či už ide o optimalizáciu verejného osvetlenia, stavbu kogeneračnej jednotky, fotovoltiku, alebo oblasť elektromobility, zohľadniť.


Stretnutie popredných energetických odborníkov

Lars Lagerkvist sa pripojil k skupine E.ON v roku 1993 ako absolvent – stážista. V roku 1999 vstúpil do predstavenstva Swedish Energy Trading operations, kde bol zodpovedný za zahraničný obchodný styk. V roku 2001 opustil skupinu E.ON a presťahoval sa do Zürichu, aby viedol Joint Venture medzi spoločnosťami Atel a Norwegian player. V roku 2003 sa vrátil späť do firmy E.ON, od roku 2013 pôsobí ako senior viceprezident Business Excellence.

Medzinárodné energetické fórum patrí tradične k jednému z najvýznamnejších stretnutí regulátorov a podnikateľskej sféry v strednej a východnej Európe, ktoré pravidelne navštevuje viac než 150 účastníkov z radu energetických expertov, manažmentu popredných spoločností a zástupcov európskych a národných regulačných úradov.


Obrázok-zdroj:   juwi

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist