23,5 %: Obnoviteľné zdroje vo výrobe elektriny porážajú jadro

Takmer 23,5 percenta celosvetovej výroby elektriny pokryli v roku 2015 obnoviteľné zdroje energie (OZE). Vyplýva to z tohtoročného vydania publikácie REthinking Energy vydanej medzinárodnou agentúrou pre obnoviteľné zdroje IRENA (International Renewable Energy Agency).

 juwi

Rýchlo rastúca veterná a solárna energetika

Najvýznamnejší, zhruba trojštvrtinový podiel na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov majú stále vodné elektrárne, ale rýchlo rastúca veterná a solárna energetika sa presadzuje každý rok výraznejšie. Na porovnanie, podiel jadrovej energetiky na výrobe elektriny zostáva v posledných rokoch na úrovni 10,7 %.

Podiel OZE na celkovej spotrebe energie (okrem elektriny tiež zdroje na výrobu tepla a zaistenie dopravy) dosiahol 18,3 %. Necelú polovicu pritom pokrýva tradičné využitie biomasy na vykurovanie a varenie. Podľa odhadu agentúry IRENA môžu obnoviteľné zdroje pri širokom nasadení vyskúšaných riešení dosiahnuť do roku 2030 36 % podiel na pokrytie globálnych energetických potrieb.

Ako uvádza IRENA, od roku 2012 sa každoročne postaví viac kapacít v obnoviteľných zdrojoch než vo všetkých ostatných elektrárňach dohromady a tento rozdiel sa neustále zvyšuje. V roku 2015 tak na obnoviteľné zdroje pripadlo už 61 % inštalovaných kapacít.


Nové pracovné miesta

Hlavným motorom rozvoja OZE je obstarávacia cena obnoviteľných zdrojov, ktorá neustále klesá. V prípade veterných elektrární klesla od roku 2009 o tretinu, pri fotovoltike dokonca o 80 %. Obnoviteľné zdroje už môžu konkurovať novým konvenčným elektrárňam.

V roku 2015 bolo na obnoviteľné zdroje celosvetovo naviazaných 9,4 milióna pracovných príležitostí. Podľa agentúry IRENA vzrastú v roku 2030 na 24,4 milióna.


Obrázok-zdroj: juwi

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist