Zvýši čistenie fotovoltaických panelov ich výkon? Expert hovorí áno

Odpovede experta týkajúce sa čistenia fotovoltaických panelov, nanášania nanovrstvy a iných opatrení. Aký je ale skutočný vplyv na výkon elektrárne? Má čistenie ekonomický zmysel? Akým spôsobom a ako často by sa malo čistenie vykonávať? Pýtali sme sa odborníkov na údržbu elektrární na ich skúsenosti z praxe.

Každý majiteľ FVE dnes už vie, že znečistenie fotovoltaických panelov má negatívny vplyv na výkon elektrárne. K znečisteniu panelov dochádza jednak krátkodobo, pričom sa zmyje prvým dažďom, jednak dlhodobo v priebehu životnosti FVE, keď postupne a trvalo rastie, pokiaľ nie je vykonávané odborné umývanie panelov. Situácia každej elektrárne je iná, rovnako ako vplyv znečistenia panelov na výrobu FVE. Pre investorov je preto zásadnou otázkou zistiť, ako sa znečistenie v čase vyvíja a kedy sa vyplatí panely umyť a kedy rozsah zníženia výkonu prekročí náklady na umytie panelov.

Kedy dáva zmysel čistiť fotovoltaické panely

Frekvencia čistenia panelov závisí od umiestnenia FVE, najmä od toho, ako je FVE exponovaná možnému znečisteniu napríklad prachom či exkrementmi od vtáctva. „Vplyv týchto faktorov môže byť podľa našich skúseností až 7 % ročne. V týchto prípadoch spravidla vykonávame čistenie modulov minimálne dvakrát ročne, a to pred sezónou a v jej priebehu“ odpovedá expert Vladimír Hochman zo spoločnosti Photon Energy Operations, ktorá má v Českej republike a na Slovensku v správe skoro 80 MWp (Photon Energy začal servisovať na Slovensku ďalších päť fotovoltaických elektrární).

Pre posudzovanie ekonomického vplyvu znečistenia panelov je dôležité FVE kontinuálne a dopodrobna monitorovať a vyhodnocovať jej výsledky v čase. „Pokiaľ to situácia dovolí, necháme na elektrárni neumytú referenčnú vzorku FV modulov (napr. dva merané stringy), ktoré následne porovnávame so zvyškom FVE, nielen po umytí, ale historicky i pred umytím, aby sme získali možnú odchýlku merania“ vysvetľuje Hochman.

Starý známy: hot-spot

Čistenie panelov sa určite odporúča v prípade, že by znečistenie ohrozovalo funkčnosť a životnosť panelov, t. j. mohlo by viesť k tvorbe hot-spotov. Tvorba hot-spotov hrozí najmä pri výskyte lokálnych škvŕn na paneloch spôsobených napríklad vtáčími exkrementmi či lístím, ktoré zostanú dlhodobo prilepené na skle. Ďalším nebezpečenstvom je tvorba machu pri rámových FV moduloch vplyvom nízkeho sklonu a usadzovania „prachového blata“ za rámom okraja FV modulov, ktorý môže zasahovať do aktívnej časti modulu. Vyššie riziko znečistenia je v blízkosti niektorých stromov, typicky brezy alebo lipy: ich peľ sa nalepuje na fotovoltaické panely a uľahčuje usadzovanie prachu, páperia a iných nečistôt poletujúcich vzduchom.

/public/fotosklad/articles/md/c/c5/c5b687d8_zvysi-cistenie-fotovoltaickych-panelov-ich-vykon.jpg

„So silne znečistenými elektrárňami sa stretávame najmä v blízkosti poľnohospodárskych a chovateľských stavieb, ktoré sú doslova „megaproducentmi“ poletujúceho prachu. Vyššie riziko znečistenia je tiež pozdĺž vysoko frekventovaných ciest. Najmä v jesenných mesiacoch tu dochádza k víreniu vodnej hmly z rýchlo prechádzajúcich áut, pričom unášané nečistoty vzdušným prúdom pokrývajú celé okolie“ odpovedá Hochman z Photon Energy Operations.

Aké technológie čistenia použiť?

Všeobecne je možné na čistenie využiť strojové čistenie, ktoré sa skôr hodí na väčšie plochy, alebo ručné čistenie. Oboje má svoje špecifiká. V mnohých prípadoch býva strojové čistenie viac účinné, čo sa tiež odráža vo vyššej cene. Strojové čistenie je však náročné na priestor na prejdenie stroja. Na niektorých elektrárňach preto nie je možné čistiť fotovoltaické panely kvôli prekážkam medzi radmi panelov, ako sú priekopy či káblové lávky alebo nedostatočný rozstup radov. „Pri strojovom čistení sa kladie veľký dôraz na technickú prípravu FVE pred začatím čistenia. Je bezpodmienečne nutné, aby boli všetky FV moduly riadne dotiahnuté ku konštrukcii. V opačnom prípade by vplyvom pohybu a tlaku kief mohlo dôjsť k posunu modulov a ich následnému poškodeniu. Cenový rozptyl čistenia sa pohybuje cca od 1 500 eur až po 4 700 eur za MWp“, hovorí Vladimír Hochman.   

Či už strojové alebo ručné čistenie, všeobecne obe technológie využívajú demineralizovanú vodou bez použitia chémie. Pokiaľ však ide o neštandardné znečistenie, je podľa Hochmana vhodné voliť testovanú chémiu na konkrétny typ znečistenia na báze neabrazívnych čističov. 

 /public/fotosklad/articles/md/6/66/661b0899_zvysi-cistenie-fotovoltaickych-panelov-ich-vykon.jpg

„Skôr, ako odporučíme akúkoľvek službu našim klientom, testujeme jej výsledky na vlastnom portfóliu. Prínosy čistenia panelov sme otestovali na portfóliu 15 MWp v rokoch 2013 a 2014. Priemerný vplyv na výrobu jedného čistenia sa pohyboval medzi 1 a 2 %. Čistenie panelov nie je možné teda odporučiť s cieľom zvýšenia výkonu FVE, ale ako systém na ochranu súčasného rozsahu výkonu a životnosti FVE“, vysvetľuje Vladimír Hochman z Photon Energy Operations.

„Tiež sme otestovali využitie nanonáterov na zvýšenie výroby“, pokračuje Hochman. „Výsledok nanonáterov nás sklamal, ich vplyv na výkon bol zanedbateľný. V prípade niektorých FVE a niektorých typov znečistenia sa prejavili pozitívne v zmysle zníženia priľnavosti nečistôt na paneloch.“ Viedli teda k spomaleniu tempa znečistenia panelov. V mnohých prípadoch sa však ukázala táto technológia ako celkom neúčinná, preto jej použitie odporúčame vždy skonzultovať s odborníkom. „V prípade bežne znečistených FVE sa podľa našej skúsenosti míňa účinkom“, odpovedá Hochman. 

 

Zdroj: Photon Energy Operations SK s.r.o.

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist