Expert radí: Prečo dať prednosť investícii do kvalitných panelov s vysokým výkonom?

Česká fotovoltika sa tento rok po niekoľkých rokoch stagnácie konečne dočkala boomu strešných inštalácií. Mnohí investori však váhajú nad správnou voľbou fotovoltických panelov pre svoje projekty. Vyplatí sa investovať do kvalitných panelov alebo sa vydať cestou najlacnejších technológií? Podľa akých kritérií by sme mali vyberať vhodné panely pre strešné inštalácie?

 solsol5

Na vyššie uvedené otázky vám poskytne odpovede Radek Orság zo spoločnosti SOLSOL s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou kvalitných fotovoltických panelov značky BenQ Solar v Českej a Slovenskej republike. Orság pôsobí vo fotovoltickom odvetví od roku 2008, keď sa venoval výstavbe FVE na vlastnú spotrebu pre priemyselné areály i rodinné domy.


SN: V českej fotovoltike pôsobíte pomerne dlho a máte bohaté skúsenosti s výstavbou a prevádzkou fotovoltických elektrární (FVE). Čo vás priviedlo k pôsobeniu v tomto odvetví a aké sú perspektívy fotovoltiky v Česku?

Fotovoltike sa venujem od roku 2008, keď boli štátom nastavené veľmi zaujímavé podmienky na výstavbu fotovoltických elektrární. Tie zapríčinili jej prvú masovú výstavbu. Spoločnosť, v ktorej som v tom čase pôsobil, sa špecializovala na realizáciu elektrární na vlastnú spotrebu stredne veľkých a veľkých podnikov. Od roku 2008 do roku 2012 sme realizovali vyše 500 takých zdrojov. 

Vďaka tejto skúsenosti vidím, ako sa rôzne typy a druhy FV technológií správajú v priebehu takmer dekády a s akými problémami sa majitelia projektov stretávajú. Máme skúsenosť s 800kWp elektrárňou postavenou čisto iba na európskych technológiách, kde sa za sedem rokov prevádzky nemusel meniť jediný panel. Na tejto inštalácii sa iba cca raz ročne mení priemerne jeden z päťdesiatich meničov v rámci predĺžených záruk bez finančnej účasti majiteľa. S iným investorom, majiteľom 500 kWp projektu, bohužiaľ, naopak, riešime výmenu panelov prakticky každoročne. Do dnešného dňa sa na jeho inštalácii vymenilo vyše 300 panelov, ktoré degradovali za sedem rokov o viac ako 20 %, pretože sa nám klienta nepodarilo presvedčiť o vhodnosti nákupu kvalitných technológií.

K druhej časti otázky môžem s radosťou poznamenať, že sa po piatich rokoch začalo blýskať fotovoltike v Českej republike na lepšie časy. Dôvodom nie je len obnovenie dotačných titulov pre rodinné domy v rámci Novej zelenej úsporám (NZÚ) vo výške 55 000 Kč pre akumuláciu do vody a až 155 000 Kč pre akumuláciu do batérií. Ďalším dôvodom je podpora v rámci dotačného OP PIK pre firmy, kde sú po novom dotované fotovoltické elektrárne vo výške 40 – 60 % investičných nákladov. V neposlednom rade je to spôsobené zhruba 75 % poklesom nákladov na výstavbu nových zdrojov vzhľadom na roky 2009 – 2010.

solsol6


SN: V posledných rokoch sa často hovorí o tom, že fotovoltické panely sa stávajú „komoditou“, t. j., že rozdiely medzi nimi prakticky neexistujú. Aký je váš názor na vývoj a trendy v oblasti panelov? Sú naozaj všetky panely skoro rovnaké alebo medzi nimi existujú rozdiely?

Medzi mnohými potenciálnymi záujemcami o fotovoltiku panuje hlboko zakorenený mýtus o tom, že technológie sú delené na čínske a tie s nemeckou vlajočkou, ktoré sú však i tak vyrábané v tej istej fabrike v Číne. Situácia na trhu s FV panelmi je však o dosť komplikovanejšia. 

I keď Čína dominuje trhu s panelmi i odbytiskom, keďže sa stala druhý rok za sebou štátom s najväčšími inštalovanými výkonmi, bolo by zjednodušené povedať, že nevie vyrobiť kvalitný panel. Kvôli vyššej cene pracovnej sily a dovozných ciel uvalených Európskou úniou a USA na lacnú a často interne subvencovanú čínsku výrobu sa výroba zo samotnej Číny začína presúvať do iných krajín, ako je Vietnam a India, kde kvalita vyrobených modulov nedosahuje ani tú čínsku. Vďaka vyššej cene pracovnej sily a dovozných ciel uvalených Európskou úniou a USA na lacnú a často interne subvencovanú čínsku výrobu tak paradoxne Čínu stretá rovnaký osud ako pred pár rokmi „drahé“ západoeurópske krajiny.

V Európe sa objavil pre nás zaujímavý trend presunu výroby FV technológií do krajin východnej Európy štátov rádovo v stovkách MWp v Českej republike, Poľsku, Slovinsku a Maďarsku, kde je kvalita spracovania a pracovnej sily omnoho vyspelejšia než vo vyššie spomínaných krajinách. Každý deň sa stretávam s tým, že ľudia nevedia, že máme fabriku na výrobu vysokovýkonných panelov produkujúcu vyše 800 000 panelov ročne priamo v Českej republike, konkrétne v Brne.

Čo sa týka trendov, je tu jasný posun k vysokoefektívnym technológiám. A práve to je nová príležitosť pre výrobcov kvalitných technológií, ak sa odlíšiť od lacných výrobcov. Hlavným trendom dneška je odklon od polykryštalických technológií, ktoré už dosiahli svoje limity a pohybujú sa vo výkonoch okolo 260Wp, k monokryštalickým technológiám. Vďaka použitiu vysokoakostného kremíka z monoingotov a nových postupov, ako je leptanie povrchov buniek (PERC), dosahujú výrobcovia v prípade monokryštalických panelov výkon okolo 300 Wp. 


SN: Množstvo investorov „tápe“ pri výbere vhodných panelov pre strešné FVE. Aké základné kritériá by mali zohľadniť pri svojom rozhodovaní?

Kľúčový je výber vhodného typu panelov vzhľadom na veľkosť a zatienenie strechy. Na veľké haly alebo i väčšie rodinné domy s menšou spotrebou sú, samozrejme, ideálne lacnejšie polykryštalické technológie. Na menšie rodinné strechy by som odporúčal monokryštalické panely s vyššími výkonmi, ktoré ušetria 15 % plochy i ostatné inštalačné náklady, prípadne vysokoefektívne technológie typu BenQ Sunforte s výkonom nad 325 Wp pri zachovaní rovnakej inštalačnej plochy. 

Inými slovami, na inštalovaný kilowatt výkonu potrebujete iba tri namiesto štyroch panelov a  oproti polykryštálu ušetríte asi štvrtinu plochy i ostatné náklady, ako je práca, konštrukcia a elektroinštalačný materiál. Vysokoefektívny panel je sám osebe síce drahší v prepočte na watt, ale rozdiel v cene sa pri malých inštaláciách pohybuje rádovo v tisíckorunách.

Druhým faktorom vo výbere sú záruky a finančná sila výrobcu panelov. Štandardnú výkonovú záruku 80 % na 25 rokov vám dnes poskytuje každý výrobca, ale vy ako zákazník nemáte možnosť overiť si dlhodobú správnu funkčnosť panelov. Museli by ste panel demontovať a poslať na laboratórne testovanie (flash test), aby bol pokles výkonu dokázaný, čo sa v praxi pri malých inštaláciách nerobí. 

Dôležitejšie sú teda mechanické záruky, ktoré sú štandardne iba 10 rokov. Nami dodávané panely majú 15-ročnú záruku pri monokryštalických paneloch a plnú 25-ročnú záruku pri vysokoefektívnych Sunforte. S takto nastavenými zárukami neriskujete, že vám po 10 rokoch odíde panel, ktorý vám nikto nevymení a ktorý už v tom čase len veľmi ťažko nahradíte.

Pri výbere dodávateľa je zásadná i finančná sila, teda zázemie výrobcu, ktorá by mala byť dostatočná na to, aby spoločnosť zvládla občasné otrasy na fotovoltickom trhu. Klasickou ukážkou bol prepad ceny panelov v minulom lete, ktorý mnoho nielen malých výrobcov neprežilo. S nimi, samozrejme, padajú i záruky na ich doteraz vyrobené produkty. To je však rovnaká situácia ako v akomkoľvek inom odvetví.


SN: Na najväčšej odbornej výstave solárnej techniky Intersolar, ktorá prebehla na začiatku júna v Mníchove, jasne dominovali vysokovýkonné panely s PERC článkami s viacerými zbernicami (busbary). Aké sú hlavné prednosti tejto technológie?

Technológia PERC umožňuje proti štandardným technológiám dva spôsoby lepšieho využitia slnečného žiarenia, ktoré dopadá na bunku panela. Prvým je zväčšenie plochy povrchu bunky leptaním či inou mechanickou úpravou. 

Druhým je aplikácia špeciálnej povrchovej vrstvy tak vrchnej, ako i spodnej časti bunky, ktorá zlepšuje absorpciu žiarenia, a teda umožňuje vyššiu efektivitu premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Vďaka tejto technológii dosahujú monokryštalické panely výkon cca 300 Wp a v spojitosti s viaczbernicovou bunkou až 310 Wp.


SN: V poslednom čase prichádzajú na trh panely so 4 až 5 busbarmi. Čo je to vlastne busbar a prečo by investori mali skôr preferovať panely až s 5 busbarmi? 

Busbar je zjednodušene povedané zbernica elektrónov v bunke panela. Viac busbarov je síce technologicky náročnejšie vyrobiť, ale vďaka nim môžu bunky lepšie „zozbierať“ vyrobené elektróny a distribuovať ich do zbernice panela. Štandardné panely majú väčšinou len 3 busbary. 

Naše technológie sú dodávané od začiatku tohto roku so 4 zbernicami a od septembra pri PERC paneloch dokonca s 5 zbernicami. Rovnaká situácia je pri paneloch Sunforte, ktoré majú zbernice navyše zatavené na zadnej strane bunky, čím bunky panela získavajú ešte viac plochy na dopad slnečného žiarenia, preto sa im tiež hovorí po anglicky „back contact modules“. Väčší počet zberníc teda zaručuje vyššie výkony a efektivitu panelov. 


SN: Na záver posledná otázka, ktorá sa týka záujemcov o nákup „lacných panelov z Číny“. Platí stále politika EÚ na obmedzenie dovozu solárnych panelov a aké následky môže mať pre investorov jej porušovanie?

Tzv. antidumpingová politika Európskej komisie, ktorá určuje minimálnu dovoznú cenu ázijských panelov, podľa mojich informácií stále platí, ale už nie je funkčná. Čínski výrobcovia vďaka vyššie opísaným dôvodom sťahujú výrobu panelov do krajín, pre ktoré antidumping neplatí a navyše po minuloročnom otrase cien fotovoltických panelov už vyrábajú i európski producenti panely výrazne lacnejšie, než je minimálna dovozná cena určená touto politikou.

Trh sa tak sám čistí. Fotovoltické panely tvoria len menšiu časť celkovej ceny inštalácie. Rozdiel medzi štandardnou 3 kWp inštaláciou rodinného domu s využitím „lacných“ panelov je oproti drahším európskym panelom rádovo okolo päťtisíc korún. Je teda naozaj na každom, či tento finančný rozdiel stojí za eventuálne servisné výjazdy a potenciálne problémy, napríklad kvôli rýchlejšej degradácii panelov, alebo mechanické problémy zapríčinené nekvalitným spracovaním panelu. 

Rozumiem tomu, že každý chce v rámci investície čo najviac ušetriť, ale neodporúčal by som to akurát pri výbere panelov, ktoré sú alfou i omegou výkonu a správneho fungovania systému.


Naša redakcia týmto ďakuje za rozhovor pánovi Radkovi Orságovi, konateľovi spoločnosti SOLSOL s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou kvalitných fotovoltických panelov značky BenQ Solar v Českej a Slovenskej republike. 


Obrázok- zdroj: SOLSOL

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist