FRIATEC uviedol do prevádzky prvú európsku komerčnú elektráreň na palivové články s výkonom 1,4 MW

Prvá elektráreň tohto typu v Európe bola v roku 2016 umiestnená a sprevádzkovaná v sídle firmy FRIATEC AG v Mannheime – Friedrichsfelde v Nemecku. „Naše výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo energie a tepla. Technológie palivových článkov nám umožnia splniť tieto požiadavky tak efektívne a čisto, ako je to len možné. Posilníme tak naše ekologicky šetrné výrobné procesy,“ vysvetľuje rozhodnutie spoločnosti Klaus Wolf, generálny riaditeľ spoločnosti FRIATEC AG.

 Friatec

Prvá elektráreň s palivovými článkami v Európe

Spoločnosť FRIATEC AG začala spolupracovať so spoločnosťou E.ON Connecting Energies a spoločnosťou FuelCell Energy Solutions GmbH, ktorá je zodpovedná za technickú realizáciu, inštaláciu a údržbu zariadenia. 1,4 MW palivový článok bude poskytovať približne 60 % energie, ktorú FRIATEC vyžaduje na výrobné procesy.

„Táto elektráreň nám umožní vytvárať skoro polovicu požadovanej elektrickej energie, čo povedie k zníženiu emisií CO2 približne o 3 000 ton ročne,“ pokračuje Wolf. Okrem výstavby elektrárne na palivové články plánuje FRIATEC zrekonštruovať celú existujúcu tepelnú infraštruktúru.

„Tešíme sa, že môžeme spustiť prvú komerčnú elektráreň na palivové články rádovo v MW v Európe v priemyselnom prostredí v Mannheime,“ hovorí Robert Hienz, generálny riaditeľ E.ON Connecting Energies. „Ukazuje to, že i vysokoúčinné technológie rozvíjajú svoju predajnosť a môžu slúžiť na uspokojovanie skutočných potrieb zákazníkov, ako je v tomto prípade zníženie emisií CO2 zhruba o 25 % a výrazné zníženie nákladov na energiu.“


Vysokoefektívna výroba energie a tepla

Palivové články premieňajú palivo na elektrinu a teplo pri použití vysokoefektívneho elektrochemického procesu. Keďže tu chýba spaľovanie, proces neprodukuje prakticky žiadne škodliviny. Rovnako ako batérie, palivový článok sa skladá z mnohých jednotlivých článkov. Každý článok obsahuje anódu, katódu a elektrolyt. 

Keď na vodík bohaté palivo, ako napríklad zemný plyn alebo bioplyn, vstúpi do sústavy palivových článkov, začne elektrochemicky reagovať s kyslíkom (napr. so vzduchom) a dochádza k produkcii elektrického prúdu, tepla a vody. Zatiaľ čo klasická batéria poskytuje stabilné množstvo energie, palivové články vytvárajú prúd tak dlho, kým sa im dodáva palivo.

DFC® elektrárne od FuelCell Energy Solutions sú založené na technológii roztaveného uhličitanového palivového článku. Názov palivového článku je odvodený od jeho elektrolytu, ktorý sa skladá z draslíka a uhličitanu lítneho. Na výrobu elektrickej energie generujú uhličitanové palivové články vodík priamo z palivového zdroja, ako je zemný plyn alebo bioplyn.

Tento tzv. vnútorný formovací proces, ktorý patentovala spoločnosť FuelCell Energy, predstavuje spolu s uhličitanovými palivovými článkami jasnú konkurenčnú výhodu na poli ľahko dostupných zdrojov energie. 


Obrázok-zdroj:  Friatec AG

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist