26,3 %: Kaneka dosiahla nový rekord v účinnosti solárnych článkov

Japonskí vedci zo spoločnosti Kaneka vyvinuli nový solárny článok na báze technológie HJ-IBC, ktorého efektivita premeny slnečnej energie na elektrinu dosiahla 26,3 %. Ide zatiaľ iba o laboratórny prototyp, ktorý má však vyššiu účinnosť než články spoločnosti SunPower (25 %), ktoré sú v komerčnej výrobe.

 Kaneka

Optimalizácia polovodičového prechodu

Spoločnosť Kaneka informovala, že vyššia účinnosť solárnych článkov bola dosiahnutá tzv. optimalizáciou polovodičového prechodu, ktorej cieľom je minimalizácia zakázaného pásma. Minimalizácia zakázaného pásma potom umožňuje vyššie využitie energie slnečného žiarenia, ktoré je premenené na elektrinu. Obdobný spôsob využíva aj SunPower na zvyšovanie účinnosti svojich panelov.

Kaneka spresnila, že nová technológia článkov využíva tzv. tandemové technológie, ktoré na seba viažu dve vrstvy zložené z kryštalického a amorfného kremíka. Súčasný rekord účinnosti článkov Kaneka vo výške 26,3 % nezávisle overil americký testovací inštitút National Renewable Energy Lab (NREL).

„Zvýšenie konverzie slnečného žiarenia na elektrinu pri kremíkových článkoch je kľúčové na ďalší rozvoj výroby elektriny zo slnka. Výsledok našej práce potvrdzuje ďalší potenciál na zlepšenie účinnosti kremíkových článkov,“ oznámila spoločnosť Kaneka.


Rekord v účinnosti komerčne vyrábaných článkov drží SunPower

Zástupcovia spoločnosti Kaneka súčasne zdôrazňujú, že ich nová technológia článkov nie je zatiaľ určená na komerčnú výrobu. Preto stále platí, že americká spoločnosť SunPower vyrába komerčne články s rekordnou účinnosťou vo výške 25 %.

Japonskí vedci pripúšťajú, že ich čaká ďalšia práca na zdokonalení novej technológie článkov s účinnosťou 26,3 % tak, aby sa dala použiť v komerčnej výrobe panelov. Ich cieľom je vyrobiť nielen panel s najvyššou účinnosťou, ale aj pri najnižších nákladoch. V spolupráci s japonským inštitútom NEDO sa spoločnosti Kaneka v októbri 2016 podarilo vyrobiť solárne panely na báze kryštalického kremíka s účinnosťou vo výške 24,37 %. Rekord držia Nemci

V novembri 2016 výskumníci z nemeckého Fraunhoferovho inštitútu pre solárnu energiu (ISE) v spolupráci s rakúskou spoločnosťou EV Group (EVG) vyrobili nový solárny článok na báze tradičných kremíkových technológií, ktorý dokázal prekonať maximálny teoretický limit účinnosti konverzie solárneho žiarenia na elektrinu vo výške 30,2 %.

Dosiahnutá rekordná účinnosť nového článku vo výške 30,2 % predstavuje unikátny výsledok tohto typu solárneho článku, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev. Jeho komplexná vnútorná štruktúra nie je z vonkajšieho pohľadu rozoznateľná. Článok má jednoduchý predný a zadný kontakt, ktorý vyzerá rovnako ako pri tradičnom kremíkovom článku, a preto môže byť integrovaný rovnakým spôsobom do solárneho panela.


Obrázok-zdroj: Kaneka

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist