Aktuálne: Európska komisia trvá na predĺžení importných ciel na dovoz čínskych panelov do EÚ, ale na kratší čas

Európska komisia (EK) naďalej trvá na predĺžení antidumpingových ciel na dovoz lacných čínskych solárnych panelov do Európskej únie. Komisia tak koná i napriek odporu väčšiny zástupcov členských krajín, ktorých zástupcovia návrh na predĺženie ciel v januári 2017 zamietli.

 kyocera

Obmedzenie dovozu čínskych panelov do EÚ bude pokračovať

Jedinou zmenou v postoji EK voči antidumpingovým opatreniam má byť skrátenie platnosti z pôvodne navrhovaných 24 mesiacov na 18 mesiacov. Potom by mali nové opatrenia v oblasti antidumpingu na solárne panely z Číny prestať platiť úplne.  

V roku 2013 boli zo strany EÚ zavedené obmedzenia na dovoz solárnych panelov z Číny. Komisia tak reagovala na žiadosť Zväzu európskych výrobcov solárnych panelov EÚ ProSun, ktorý tvrdí, že činski vyrobcovia predávajú solárne zariadenia pod výrobné ceny. Preto čínski výrobcovia ovládli 80 percent európskeho trhu.

Aby sa zabránilo obchodnej vojne s Čínou, bola nakoniec uzavretá kompromisná dohoda medzi EÚ a Čínou. V rámci tejto dohody sa zaviedli reštriktívne opatrenia EÚ na dovoz lacných panelov z Číny, v rámci ktorých bola stanovená minimálna predajná cena na solárne panely (cca 0,56 €/Wp) a bolo zavedené obmedzenie množstva solárnych panelov, waferov a fotovoltických článkov predávaných v Európe vo výške 7 GW ročne.

V prípade porušenia vyššie uvedenej dohody hrozia dovozcom čínskych panelov antidumpingové clá vo výške 64,9 % a antisubvenčné clá vo výške 11,5 %.


Zmiernenie podmienok

Väčšina zástupcov členských krajín síce januárový návrh na predĺženie antidumpingových opatrení zamietla, avšak išlo iba o 18 krajín, ktoré nepredstavujú tzv. „kvalifikovanú majoritu“, ktorá by jednoznačne zamedzila návrhu zo strany EK.

Nový návrh EK teraz spočíva v zmiernení antidumpingových opatrení. Ďalej by mali platiť reštriktívne opatrenia na dovoz panelov z Číny, ale iba 18 mesiacov. V návrhu na predĺženie reštriktívnych opatrení sa tiež počíta so znížením minimálnych dovozných cien (MDC) zo súčasných 0,56 na 0,46 €/Wp.  

Definitívne rozhodnutie o ukončení či predĺžení reštriktívnych opatrení na dovoz čínskych solárnych panelov do EÚ má padnúť do 3. marca 2017. Musí byť navyše potvrdené i zo strany členských štátov EÚ.


Obrázok-zdroj: Kyocera

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist