Inteligentné technológie pre efektívny energetický manažment budú predstavené na veľtrhu Intersolar

V dňoch 31. mája až 2. júna predstaví spoločnosť Fronius v Mníchove na veľtrhu Intersolar 2017, ktorý je popredným svetovým odborným veľtrhom solárneho hospodárstva, svoju pestrú ponuku na inteligentné a efektívne získavanie energie. V hale B2 sa budú môcť návštevníci vo veľtrhovom stánku 310 okrem iného informovať o najrôznejších riešeniach pre modulárnu elektroniku alebo o nástroji pre fotovoltické systémy Fronius Solar.configurator.

 Fronius

Stredom záujmu bude tiež spojenie prúdu, tepla a mobility: Spoločnosť Fronius, ktorá sa špecializuje na solárnu techniku a v tomto roku oslavuje 25. výročie svojej existencie, pri tejto príležitosti predstaví regulátor spotreby Fronius Ohmpilot, ktorý umožňuje plynulú reguláciu zdrojov tepla, a inovatívnu techniku na ukladanie energie, vďaka ktorej budú používatelia menej závislí od dodávok elektrickej energie zo siete.


Produkty na maximalizáciu výnosov

Každý FV systém musí byť individuálne prispôsobený konkrétnemu situovaniu strechy – bez ohľadu na to, či ide o rôzne orientované strešné plochy, alebo o dočasné zatienenie. Portfólio firmy Fronius preto zahŕňa rôzne riešenia, vďaka ktorým môžu prevádzkovatelia maximalizovať svoje výnosy.

Vo veľtrhovom stánku ponúka Fronius napríklad pútavé nahliadnutie na spoluprácu s firmou Maxim Integrated. Spolu s týmto americkým výrobcom integrovaných obvodov pracuje na hospodársky a technologicky udržateľných riešeniach pre modulárnu elektroniku. Patria sem tiež optimalizačné programy pre články a vetvy založené na čipoch – integrované meniče DC/DC, ktoré sa vkladajú do solárneho panelu a zaisťujú sledovanie bodu maximálneho výkonu (Maximum Power Point, MPP). Tento bod označuje miesto, na ktorom solárne panely odovzdávajú najvyšší výkon.

Optimalizačné programy pre články a vetvy vyrovnávajú straty výkonu spôsobené napríklad znečistením alebo zatienením. Fotovoltické panely tak môžu dosahovať vyšší energetický výnos. Táto technika umožňuje jednoduchú a nákladovo efektívnu integráciu pri výrobe panelov. Odpadá náročná inštalácia Retro-fit boxov a dodatočných komponentov a v porovnaní s bežnými riešeniami používatelia jednoznačne ušetria na nákladoch.

Vyššiu flexibilitu zaisťujú aj meniče od spoločnosti Fronius, ktoré sú vybavené inteligentným montážnym systémom SnapINverter, SuperFlex dizajnom a inovatívnym algoritmom Dynamic Peak Manager na sledovanie MPPT (Maximum Power Point Tracking). Posledný z uvedených pri hľadaní optimálneho pracovného bodu dynamicky prispôsobuje svoje správanie sa aktuálnej situácii. SuperFlex Design zaisťuje maximálnu flexibilitu pri konfigurovaní fotovoltického systému a montážny systém SnapINverter maximálne uľahčuje inštaláciu a údržbu meničov.


Fronius Solar.configurator 4.0: Možnosť kedykoľvek vyvolať aktuálne dáta

Spoločnosť Fronius predstaví návštevníkom veľtrhu tiež on-line nástroj Solar.configurator, pomocou ktorého možno fotovoltické systémy celkom presne dimenzovať. Tento konfiguračný nástroj pre systémy s akumulátorom alebo bez neho prevádzkovateľom vždy rýchlo a ľahko poskytne aktuálne údaje o paneloch a meničoch, a to celkom bez náročnej ručnej aktualizácie. Používatelia profitujú aj z jednotného zobrazenia. Prehľadná zostava poskytuje všetky relevantné konfiguračné dáta kompaktne zhrnuté na jednej stránke.

Inteligentné využitie prebytkov elektrickej energie

„Aby sme mohli našu víziu 24 hodín slnka úspešne realizovať, musíme využívať synergie,“ vysvetľuje Martin Hackl, vedúci divízie Solar Energy. Veľký potenciál na efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie spočíva v spojení elektriny, tepla a mobility. Na veľtrhu Intersolar divízia navyše prezentuje novú technológiu na prípravu teplej vody – Fronius Ohmpilot.

Súkromní prevádzkovatelia fotovoltického systému môžu vďaka nej významne zvýšiť podiel vlastnej spotreby a znížiť náklady. Toto inteligentné riešenie energetického manažmentu využíva aktuálne dostupné prebytky elektrickej energie na napájanie spotrebičov, ako sú tepelné tyče, infračervené kúrenie a ďalšie zdroje tepla bez motora, a na organizovanie prevádzky tepelných zdrojov, napríklad  tepelných čerpadiel. To je možné vďaka plynulej regulácii takmer od nuly až do deväť kilowattov.


Až 100-percentná sebestačnosť

Väčšiu nezávislosť verejnej elektrickej siete dosiahnu prevádzkovatelia fotovoltických systémov vďaka balíčku Fronius Energy Package. Tento balíček sa skladá z meničov akumulátora a obojsmerného elektromeru Fronius Smart Meter, ktorý umožňuje prehľadné zobrazenie spotreby energie na portáli Fronius Solar.web. Aby boli používatelia sebestační tiež v spotrebných špičkách alebo v zime, keď je málo hodín slnečného svitu, môžu balíček od spoločnosti Fronius doplniť o peletové kachle od firmy ÖkoFEN.

Tieto kachle vďaka integrovanému Stirlingovmu generátoru poskytujú dodatočnú potrebnú energiu. Súkromí prevádzkovatelia tak majú možnosť zásobovať sa takmer výhradne vlastnou vyrobenou slnečnou energiou a energiou z peliet.

Spoločnosť Fronius na veľtrhu Intersolar 2017: hala B2, stánok 310


Obrázok-zdroj:  Fronius

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist