Fotovoltické mikrosiete ako riešenie proti blackoutu

Výpadky elektriny v dôsledku najrôznejších technických porúch a prírodných katastrof sú nočnou morou všetkých aglomerácií, ktoré sú od elektriny úplne závislé. Riešením sú distribuované energetické systémy s nezávislými zdrojmi, kde porucha jedného neovplyvní fungovanie druhého.

 Foto 2779, Siemens

Pilotný projekt v Brooklyne 

Pilotný projekt, ktorý testuje fungovanie takých mikrosietí, bol nedávno spustený v Brooklyne v New Yorku.

V poslednom čase si stále viac ľudí inštaluje na strechy vlastných domov fotovoltické elektrárne. Elektrina, ktorú si takto vyrobia, väčšinou pokrýva ich vlastnú spotrebu, počas slnečných dní sa však dostáva dokonca do prebytku. Túto elektrinu „navyše“ potom môžu ľudia buď vracať späť do centralizovanej distribučnej siete, alebo ju jednoducho predať susedovi. Práve tento druhý spôsob je základom systému tzv. mikrosietí.

V Brooklyne sa začalo s prvými susedskými predajmi elektriny v apríli 2016. Garantom projektu je brooklynský startup LO3 Energy, ktorý prevádzkuje „transaktívnu sieť“ – platformu, ktorá nakladá s jednotlivými energetickými transakciami ako s reťazcom nezávislých a úplne bezpečných blokov. Každá z týchto transakcií je starostlivo zdokumentovaná a zabezpečená. Technológiu, na ktorej táto platforma funguje, poskytla divízia Siemens Digital Grid. 

Brooklynská mikrosieť má však väčšie ambície, než len zaisťovať obchodovanie s elektrinou z obnoviteľných zdrojov v malom meradle. Po skúsenostiach s devastujúcim hurikánom Sandy v roku 2012 počíta projekt s inštaláciou batériových jednotiek, ktoré by v prípade ďalšej podobnej katastrofy zaistili aspoň najnutnejšie osvetlenie mesta.

Pokiaľ to bude možné, miestna spotreba elektriny by sa mala prispôsobiť jej aktuálnej výrobe. Napríklad elektromobily by sa mali nabíjať len vtedy, keď svieti slnko a keď sa bezpečnostné batériové úložiská nepotrebujú dobíjať.       


Mikrosiete šité na mieru krajine

Sebestačné mikrosiete hrajú z hľadiska ekológie význačnú úlohu a vzájomne sa od seba odlišujú. Ich význam rastie predovšetkým na trhoch s energiami, kde stúpa podiel distribuovaných energetických systémov s obnoviteľnými zdrojmi energie, či už veternými, solárnymi, vodnými, alebo využívajúcimi biomasu. 

Brooklynský projekt nadväzuje na projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2014 v južnom Bavorsku v dedine Wildpoldsried. Obe tieto siete sú vybavené technickým riešením od spoločnosti Siemens, ktoré zahŕňa riadiaci systém, spínače, batérie a chytré merače.  

Decentralizované mikrosiete zásadne menia modely obchodovania s energiami – umožňujú domácnostiam predávať malé množstvo zelenej elektriny bez účasti tretej strany. Ceny sa môžu stanovovať na automatických aukciách, ktoré budú určovať maximálne ceny, ktoré sú spotrebitelia ochotní zaplatiť za kilowatthodinu. 

Elektrina, ktorú dodávajú do brooklynskej mikrosiete miestne solárne elektrárne, nie je, samozrejme, zďaleka jediná, ktorú by jej používatelia využívali. Domácnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú fotovoltiku, sú stále primárne zásobované z najbližšej konvenčnej elektrárne. 


Energetika budúcnosti

Brooklynská mikrosieť je ideálnym testovacím prostredím pre energetické blokové platformy, ktorých hlavným cieľom je minimalizovať zraniteľnosť systému dodávok elektrickej energie, ktorá sa plne prejavila práve pri hurikáne Sandy. 

Okrem toho výrazne podporuje súčasné trendy, ktorými sú využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovanie nákladov na výrobu elektriny. Mikrosieť je jadrom, ktoré pripravuje budúcnosť energetiky, ktorá bude spočívať v sieti vzájomne prepojených energetických buniek.


Obrázok- zdroj: Siemens

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist