Kedy a prečo sa vyplatí investovať do „retrofitu“ solárnej elektrárne na Slovensku?

Solárne meniče predstavujú popri fotovoltických paneloch, kábloch, transformátoroch a ďalších komponentoch jeden zo základných prvkov solárnej elektrárne. Ich úlohou je premena jednosmerného prúdu, vychádzajúceho z fotovoltických panelov, na striedavý prúd využívaný v rozvodnej sieti. Obrazne tvorí „srdce a mozog“ každej fotovoltickej elektrárne (FVE).

 ABB

Kedy sa vyplatí realizovať retrofity FVE?

Ak toto „srdce a mozog“ z najrôznejších dôvodov nefunguje na plný výkon, napríklad ak sa blíži koniec jeho záruky alebo životnosti, má poruchu, nie je spoľahlivý alebo výrobca na naň už neposkytuje záručný a pozáručný servis, znižuje sa, pochopiteľne, aj produktivita celej solárnej elektrárne. Jedným z efektívnych riešení je výmena dosluhujúcich meničov za meniče zo širokého portfólia ABB.

Solárne meniče ABB, založené na viac než 40-ročnej skúsenosti tohto svetového výrobcu, prinášajú zákazníkom vysokú účinnosť pri nízkych nákladoch na oživenie a údržbu, spoľahlivosť, flexibilitu a dlhú životnosť. Vďaka možnosti „riešenia na mieru“ je veľmi ľahká a rýchla aj ich inštalácia a uvedenie do prevádzky.

Foto 2661, ABB menic


O koľko sa zvýši výkon FVE po retrofite?

Vyššie uvedené tvrdenie názorne dokladá projekt retrofitu slovenskej solárnej elektrárne s inštalovaným výkonom 1 MW, uvedenej do prevádzky v roku 2012. Vzhľadom na znižujúcu sa spoľahlivosť súčasných meničov sa jej prevádzkovateľ rozhodol uskutočniť retrofit, počas ktorého boli pôvodné meniče vymenené za meniče ABB typu TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD-S2X s požiadavkou obnoviť pôvodnú produktivitu elektrárne.

Táto zmena meničov prebehla počas apríla 2016. Po inštalácii a sprevádzkovaní nových meničov, čo trvalo len niekoľko dní, výška produkcie elektrickej energie splnila očakávanie retrofitu, a dokonca presiahla v projekte vypočítanú hodnotu asi o 5 %.

Prevádzka a výkon slovenskej elektrárne sa po celý čas jej existencie porovnávali s referenčnou elektrárňou s podobným výkonom (1MW). Po inštalácii nových meničov produkcia retrofitovanej elektrárne prevýšila i produkciu tejto referenčnej elektrárne (pozrite graf nižšie).  

Foto 2662, ABB chart

Spoločnosť ABB patrí k popredným svetovým výrobcom prvkov pre fotovoltiku a okrem meničov ponúka vo svojom portfóliu i široké spektrum ďalších zariadení. Pre bližšie informácie navštívte naše stránky www.abb.cz.

 

 

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist