Reakcia na listy SSE-D malým výrobcom elektriny

Viacerí malí výrobcovia a ich inštalatéri dostali od jedného z troch prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy (SSE-D) list, ktorý ich znepokojil. SSE-D požaduje „zabránenie neoprávneným dodávkam“.

 Aleo Solar

Stav legislatívnej šedi si vyžaduje odbornú komunikáciu a spoluprácu pri riešení

Projekt „Zelená domácnostiam“ beží už tretí rok, inštalovať malý zdroj pre domácnosť je možné viac ako tri roky. Za túto dobu si ľudia nainštalovali tisíce malých fotovoltík. Či už s podporou EU fondov, alebo čisto za vlastné financie. Tieto inštalácie boli umožnené novelizáciou energetického zákona a zákona o podpore OZE.

Zákon o podpore OZE dovoľuje malým zdrojom (pokiaľ si ich majiteľ financuje sám) využiť právo na odber elektriny na krytie strát. Bohužiaľ, tým čo využili podporu z projektu „Zelená domácnostiam“, zákon toto právo odobral. SAPI na tento zákonný zádrhel upozorňovalo. Aj napríklad na výstave ELOSYS v roku 2015, kde sme mali pod organizáciou SIEA spoločnú „konferenciu“ s predstaviteľmi všetkých troch RDS (SSE-D, VSD aj ZSDis). Na tejto konferencii sa predstavitelia RDS (aj SSE-D) vyjadrili verejne vo význame, že dodávka nadbytočnej elektriny z malého zdroja podporeného zo „Zelenej domácnostiam“ bude tolerovaná. A zástupca jednej RDS dokonca povedal, že radšej sú, keď im výrobcovia dodajú prebytočnú elektrinu bez „všelijakých“ obmedzovačov. Tie len spôsobujú vysokú nekvalitu samotnej elektriny (flicker a pod.).

Bohužiaľ, listy zo SSE-D sú pravým opakom tohto verejného vyhlásenia zástupcu SSE-D. Je potrebné povedať, že v prípade výrobcov „v Zelenej domácnostiam“ sú v práve. Ale takýto prístup ide proti samotnej filozofii malej samovýroby elektriny. A zákon „iba zobral“ právo na odber. Distribučkám nezakázal túto elektrinu prijať a použiť na krytie strát (alebo inak).

Situácia si vyžaduje riešenie, s tým súhlasíme, ale zobrať si za rukojemníkov majiteľov malých zdrojov, ktorí o energetike málo čo vedia, a len chceli využiť možnosť ekologickej výroby časti svojej elektrickej spotreby, nie je fér. Preto by bolo na mieste situáciu skôr rozdiskutovať na odbornej úrovni a nájsť technické a legislatívne riešenia. Zvlášť, keď všetci zainteresovaní vedia, že sa chystá novela oboch energetických zákonov.

V súčasnosti je dovolenkové obdobie, viacerí výrobcovia majú dovolenky a 30 dní na riešenie im akurát spôsobuje stres. Väčšina dokonca ani netuší čo vlastne im SSE-D píše. A aj tu u nás v SAPI je dovolenkový režim a riaditeľka (so svojím tímom) sa do riešenia vrhne hneď po návrate. Preto zostaňte na „príjme“ a čoskoro vás budme informovať.

Autor: Ivana Kukanová / SAPI/


Obrázok - zdroj: Aleo Solar

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist