SIEA: Domácnosti prvýkrát nevyužili všetky peniaze na OZE poukážky

V 10. kole Zelenej domácnostiam, ktoré bolo určené pre domácnosti z bratislavského kraja, sa prvýkrát nevyužila celá suma vyčlenených peňazí. „Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,2 milióna € a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od spustenia. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré kompletne vyplnili žiadosť,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 Aleo Solar

490 vydaných poukážok

Predchádzajúce kolá kvôli obrovskému záujmu domácností z celého Slovenska trvali obyčajne len niekoľko minút. 

Príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna € získali domácnosti na 244 slnečných kolektorov, 241 tepelných čerpadiel a 5 kotlov na biomasu. Celkovo tak bolo pre záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vydaných 490 poukážok. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace. 

Nevyužitá časť podpory vyčlenenej na 10. kolo spolu s ďalšími zostávajúcimi prostriedkami aktuálne v predpokladanej výške približne 400-tisíc € bude uvoľnená na poukážky k zariadeniam na výrobu tepla v BSK v roku 2018. V prebiehajúcom projekte Zelená domácnostiam a ani v jeho pripravovanom pokračovaní nebudú už viac k dispozícii ďalšie prostriedky pre tento región. 

Výška celkovej vyčlenenej sumy pre Bratislavský samosprávny kraj je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné podmienky pri určovaní miery európskej podpory. Domácnosti v BSK už využili alebo majú k dispozícii vyše 370 poukážok v hodnote 970 000 €. Väčšina z nich je už preplatená. 

Najbližšie 11. kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch bolo podľa zverejnených osobitných podmienok otvorené 30. mája 2017 s alokáciou 1 100 000 €. Termíny ďalších kôl s rovnakým zameraním a alokáciou sú podľa harmonogramu 27. júna 2017 a 8. augusta 2017. O príspevky na fotovoltické panely budú môcť domácnosti v týchto oblastiach najbližšie požiadať 11. júla 2017. 


Obrázok-zdroj:  Aleo Solar

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist