Dnešné kolo Zelenej domácnostiam bude zamerané na fotovoltiku

V projekte Zelená domácnostiam bude najbližšie fotovoltické kolo s celkovou sumou 1 milión € vyhlásené v utorok 18. apríla 2017 o 15. h. Pri vyhodnocovaní žiadostí o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti.

 Centrosolar

1 milión eur na fotovoltické panely

O poukážky s platnosťou troch mesiacov môžu požiadať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. Na inštaláciu fotovoltických zariadení je v 7. kole Zelenej domácnostiam k dispozícii 1 milión eur. Pri žiadostiach o príspevky na fotovoltické panely z projektu Zelená domácnostiam si môžu domácnosti naďalej uplatniť uprednostňujúce kritérium, ak využijú elektrické akumulátor

Pri vyhodnocovaní žiadostí o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti. Podľa osobitných podmienok SIEA môže uzatvoriť kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %.

Informačný systém tak bude posudzovať už menší počet žiadostí o poukážky ako vo vlaňajších kolách, a preto bude čas potvrdenia e-mailu dôležitejší. Väčšiu príležitosť získať poukážku tak majú v nových kolách aj domácnosti, ktoré elektrickú akumuláciu využívať nechcú.

„Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá uvedená v harmonograme na rok 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok, čo sme aj aktuálne uplatnili, keď sme zvýšili alokáciu 7. kola o 200-tisíc € oproti plánovanému harmonogramu. Finančné kapacity na fotovoltické poukážky plánované až v jesenných kolách, sme presunuli už do tohto obdobia, nakoľko niektoré z vydaných poukážok neboli využité," uviedol Stanislav Jurikovič  zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).


Dôležité upozornenie

Pri žiadostiach o príspevky na fotovoltické panely si môžu domácnosti stále uplatniť uprednostňujúce kritérium, ak využijú elektrické akumulátory. Podľa osobitných podmienok SIEA môže uzatvoriť kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %.

Naďalej platí dôležité upozornenie, aby si domácnosti, ale aj zhotovitelia dôsledne prečítali všeobecné a osobitné podmienky k projektu, ako aj manuál, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke.

V procese posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky sú často identifikované neúplné, alebo po formálnej stránke chybné potrebné dokumenty. Opakované žiadosti o odstránenie nedostatkov a náprava chybných dokladov a údajov v žiadostiach neúmerne predlžuje proces posúdenia a následného preplatenia poukážky. To má vplyv aj na rýchlosť vybavovania ostatných žiadostí a môže sa to dotknúť aj výšky alokácií v budúcich plánovaných kolách. Cieľom SIEA je zabezpečiť, aby bola administrácia a preplácanie priebežné a bolo možné čo najviac poukážok využiť počas najbližších mesiacov. Celkom 992 poukážok zo 6. kola už SIEA rozoslala úspešným žiadateľom.


Obrázok-zdroj:  Centrosolar

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist