Ďalší čínski výrobcovia panelov opúšťajú dohodu o minimálnych cenách s Európskou úniou navzdory vysokým clám

Čínski výrobcovia solárnych panelov Jetion Solar, Hareon Solar, Talesun Solar a GCL Technology oznámili, že dobrovoľne odstupujú od dohody s EÚ v oblasti minimálnych dovozných cien (MDC) na import solárnych panelov z Číny, ktorá platí od decembra 2013.

 Trina Solar

Uvalenie vysokých ciel

Na základe odstúpenia od MDC Európska komisia oznámila, že na dovoz solárnych panelov od vyššie uvedených spoločností uplatní antidumpingové clo (53 %) a vyrovnávacie clo (11,5 %). 

Vo svojom vyhlásení  Európska komisia zdôrazňuje, že ak colné orgány členských štátov zistia, že cena predložená na záväzkovej faktúre nezodpovedá skutočne zaplatenej cene, mali by vyšetriť, či bola porušená požiadavka na zahrnutie akýchkoľvek rabatov na záväzkové faktúry, alebo či nebola dodržaná minimálna dovozná cena. 


Predĺženie reštriktívnych opatrení

V roku 2013 boli zo strany EÚ zavedené obmedzenia na dovoz solárnych panelov z Číny. Komisia tak reagovala na žiadosť Zväzu európskych výrobcov solárnych panelov EÚ ProSun, ktorý tvrdí, že čínski výrobcovia predávajú solárne zariadenia pod výrobné ceny. Preto čínski výrobcovia ovládli 80 percent európskeho trhu.

Aby sa zabránilo obchodnej vojne s Čínou, bola nakoniec uzavretá kompromisná dohoda medzi EÚ a Čínou. V rámci tejto dohody sa zaviedli reštriktívne opatrenia EÚ na dovoz lacných panelov z Číny, v rámci ktorých bola stanovená v roku 2013 minimálna predajná cena pre solárne panely (cca 0,56 €/Wp) a bolo zavedené obmedzenie množstva solárnych panelov, waferov a fotovoltických článkov predávaných v Európe vo výške 7 GW ročne.

Tento rok v marci Európska komisia schválila zmiernenie antidumpingových opatrení, ktoré budú platiť počas nasledujúcich 18 mesiacov. Bola stanovená MDC na 0,46 €/Wp pre panely a 0,23 €/Wp pre články. EK navyše oznámila, že počas nasledujúcich mesiacov bude priebežne preskúmavať výšku ochranných opatrení na dovoz panelov z Číny. 


Obrázek-zdroj: Trina Solar

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist