4. (SAPI) Výzva na účasť v právnych krokoch proti G-komponentu

V rámci ucelenej stratégie, asociácia v spolupráci s výrobcami elektriny a renomovanou advokátskou kanceláriou (SEMANČÍN POLÁČEK), v najbližšom čase pripravujem podanie série hromadných žalôb. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte aj Vy.

Od 1. 1. 2014 platí povinnosť výrobcov elektriny platiť poplatok za rezervovanú kapacitu pri prístupe do distribučnej a prenosovej siete (tzv. G-komponent). SAPI zásadným spôsobom nesúhlasí s týmto novým poplatkom, ktorý pre výrobcov elektriny zaviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zavedenie G-komponentu mení dohodnuté pravidlá hry, ohrozuje investície a narúša už aj tak slabú dôveru v právny poriadok a vymožiteľnosť práva na Slovensku. V neposlednej rade porušuje Ústavu slovenskej republiky, keďže zavádza poplatok iba vyhláškou a nie zákonom. Prijímanie zákonov na Slovensku je v zodpovednosti parlamentu, nie orgánov štátnej správy. To je vymoženosť demokracie.

S cieľom presadzovať záujmy výrobcov elektriny pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie asociácia dlhodobo podporuje a vyvíja aktivity zamerané proti G-komponentu. V rámci ucelenej stratégie, asociácia v spolupráci s výrobcami elektriny a renomovanou advokátskou kanceláriou (SEMANČÍN POLÁČEK), v najbližšom čase pripravujem podanie série hromadných žalôb. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte aj Vy.

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, prosím kontaktujte Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu.

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist