OKTE: Vysvetlenie pojmu “ostatná vlastná spotreba”

Majitelia FVE mali v posledných dňoch čulú komunikáciu s OKTE a.s. Cieľom komunikácie bolo vysvetlenie pojmu “ostatná vlastná spotreba”.

Spoločnosť OKTE a.s. je citované z ich webu “…(Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.” taktiež “…Zároveň realizuje projekt rozšírenia svojej pôsobnosti v oblasti správy a zberu nameraných dát a tiež centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, čím sa dosiahne zjednodušenie finančných tokov a zjednodušenie fakturačných služieb….”

Nakoľko však vysvetlenie neodpovedá nášmu pochopeniu tohto termínu, tak sme sa na predsedu predstavenstva obrátili mailom so žiadosťou o vysvetlenie.

Pevne veríme, že v krátkej dobe dostaneme patričné a správne vysvetlenie termínu ostatná vlastná spotreba. Jeho vysvetlenie samozrejme zverejníme aj na našich stránkach.

Zdroj: sapi.sk,

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist