Nový elektromobil Nissan LEAF ponúkne dojazd až 380 km na jedno nabitie a možnosť ukladania energie na napájanie domácnosti

Nissan minulý týždeň odhalil úplne nový LEAF – najvyspelejší elektromobil na svete určený pre masový trh a ikonu firemnej vízie Inteligentnej mobility. Nový LEAF je vybavený chytrými technológiami. Automobil prináša prvé prvky autonómneho riadenia a je plný špičkových inovácií, ako je e-Pedal, ktorý umožňuje jazdiť a brzdiť úplne novým a plynulým spôsobom.

 Nissan

Vízia Inteligentnej mobility 

„Nový Nissan LEAF je ikonou našej vízie Inteligentnej mobility, ktorá je základom smerovania značky do budúcnosti,“ povedal Hiroto Saikawa, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Nissan. 

„Nový Nissan LEAF s vylepšeným dojazdom na jedno nabitie v kombinácii s prvkami autonómneho riadenia, ako je ProPILOT Park, a technológiou jednoduchého ovládania e-Pedal posilňuje vedúce postavenie Nissanu v segmente elektromobilov a pripravuje značku na globálnu expanziu elektromobilov. Veľa jeho silných stránok bude použitých v ďalších modeloch Nissan v budúcnosti.“

Úplne nový Nissan LEAF je praktickým stelesnením vízie Inteligentnej mobility Nissan, ktorý priekopnícky zavádza prvky technológie autonómneho riadenia ProPilot, disponuje vyspelým, úplne elektrickým hnacím ústrojenstvom a má jedinečnú schopnosť pripájať sa k budovám a tiež ich napájať.


Pripojenie energie z batérie k sociálnej infraštruktúre

Priekopnícka vízia spoločnosti Nissan o potenciáli elektromobilov sa však nekončí pohonom nového modelu LEAF. Batérie vozidla je tiež možné použiť ako mobilné zariadenie na ukladanie energie.

Systém funguje tak, že umožňuje majiteľom elektromobilov Nissan pripojiť sa k elektrickej sieti a hrať aktívnu rolu v službách energetickej siete a poskytuje im príležitosť alternatívneho zdroja príjmu. Technológia vozidiel v sieti (Vehicle2Grid – V2G) dovoľuje obojsmerné dodávky energie a umožňuje plne integrovať elektromobily do národnej elektrickej siete.

Prispieva k zlepšeniu schopnosti siete zvládať problematicky predvídateľný prísun energie z obnoviteľných zdrojov. Zaistí tak ešte širšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie a prispeje k ich vyššej dostupnosti. Keď sa technológia V2G rozšíri, môže úplne zmeniť pravidlá hry pre majiteľov elektromobilov Nissan. Tí sa totiž stanú aktívnou skupinou ovplyvňujúcou dianie na trhu s elektrickou energiou. 

Usilovať sa o udržateľnejšiu spoločnosť znamená prijímať lepšie rozhodnutia každý deň. Systém na ukladanie energie xStorage využíva kolektívne skúsenosti tých najlepších v odbore, aby bola spotreba energie domácností efektívnejšia a udržateľnejšia. Systém xStorage Home ukladá energiu v ekonomicky najvýhodnejších obdobiach dňa a zároveň kontroluje, ako a kedy sa táto energia využíva, čím šetrí zákazníkom peniaze a zlepšuje fungovanie celého energetického systému. 

V jedinom zariadení dokonale integruje všetok hardvér a softvér potrebný na riadenie a ukladanie energie potrebnej pre domácnosť. Funguje ako energetická sieť: jednotka xStorage Home sa môže nabíjať z elektrickej siete alebo energiu do siete dodávať, čím prináša flexibilitu potrebnú na ďalšie zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie.


Obrázok - Nissan

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist