Škoda predstavila netradičný elektromobil, ktorý poháňajú solárne panely

Automobilka ŠKODA predstavila trochu netradičný priemyselný elektromobil. Ide o elektrický ťahač s dvomi prívesmi, ktorý je teraz v pilotnom projekte navyše vybavený solárnymi panelmi.

 Škoda a.s.

Na streche ťahača sú umiestnené fotovoltické panely, ktoré nabíjajú Li-ion batérie počas jazdy. Škoda si od využitia solárnej energie v prevádzke tohto vozidla sľubuje priemernú ročnú úsporu energie približne o 10 percent. Ak sa počas testovania využitie fotovoltiky osvedčí, dôjde k jej výraznejšiemu nasadeniu.


Interná doprava s elektrickým batériovým pohonom

Logistika ŠKODA v závode v Mladej Boleslavi intenzívnejšie stavia na internú dopravu s elektrickým batériovým pohonom. Elektrický ťahač s dvomi prívesmi bol teraz v pilotnom projekte navyše vybavený solárnymi panelmi. Fotovoltické moduly nabíjajú Li-ion batérie počas jazdy. ŠKODA si od využitia solárnej energie v prevádzke tohto vozidla sľubuje priemernú ročnú úsporu energie približne o 10 percent. Ak sa počas testovania využitie fotovoltiky osvedčí, dôjde k jej výraznejšiemu nasadeniu.

Solárne moduly sú namontované na strechách prívesov, a pretože počas jazdy nabíjajú trakčné batérie ťahačov, menia tieto vozidlá menej často batérie v nabíjacích staniciach. Solárny ťahač spotrebuje približne o 10 % menej elektriny zo siete a zároveň dosahuje dlhší čas v prevádzke medzi nabíjacími cyklami. Akumulátory vozidla sa spravidla plne nabijú zo solárnych panelov počas víkendu. V závode Mladá Boleslav prejdú tieto batériové, elektricky poháňané ťahače v priebehu jedného dňa takmer 70 kilometrov. 

Nabíjanie sa monitoruje prostredníctvom senzorov a jeho priebeh sa zaznamenáva. Pre každý prevádzkový deň je tak možné zistiť, ako dlho nabíjací cyklus trval, koľko energie pochádzalo z elektrickej siete a akým podielom prispeli solárne panely. Tieto dáta sa priebežne ukladajú a následne sa vyhodnocujú v rámci semestrálneho predmetu „Green Logistics“ na ŠKODA AUTO Vysokej škole. 

Okrem elektrického ťahača s dodatočnými solárnymi panelmi je v závode Mladá Boleslav nasadených ďalších pätnásť batériových, elektricky poháňaných logistických ťahačov. Tieto súpravy dopĺňajú elektrickú energiu výlučne v nabíjacích staniciach, kde dochádza k výmene batérie. 


Podpora ekologicky šetrných vozidiel

V rámci stratégie ochrany životného prostredia si ŠKODA dala za cieľ využívať vo vnútropodnikovej logistike časť vozidiel na alternatívne pohony. Pre blízku budúcnosť má český výrobca automobilov víziu, že väčšina subdodávateľov (sídliacich v blízkosti závodu ŠKODA AUTO) bude komponenty do hlavného výrobného závodu prepravovať aj pomocou nákladných vozidiel na alternatívne pohony. 

Elektroofenzíva pri vozidlách logistiky tvorí ďalší stavebný kameň v aktivitách spoločnosti ŠKODA AUTO v oblasti ochrany životného prostredia. Firemná stratégia „GreenFuture“ zahŕňa aj ďalšie oblasti. 

Oblasť „GreenProduct“ sa zameriava na ekologicky šetrné vozidlá ŠKODA počas celého ich životného cyklu – od výskumu a vývoja, ich prevádzky až po ekologickú recykláciu. Kľúčové sú pritom vozidlá, ktoré produkujú nízke emisie. V ponuke značky je v súčasnosti 107 variantov modelov s emisnými hodnotami pod 120 g CO2/km, z toho 37 modelov s hodnotami pod 100 g CO2/km. 

V oblasti „GreenFactory“ ŠKODA realizuje početné opatrenia s cieľom čo najväčšej úspory zdrojov vo výrobe. Vďaka zníženiu spotreby energie a vody, zníženiu produkcie množstva odpadov a emisií CO2 a tzv. prchavých organických zlúčenín (Volatile Organic Compounds, VOC) znížila ŠKODA zaťaženie životného prostredia v rokoch 2010 a 2015 o 35,8 %. S cieľom urýchlenia tohto pozitívneho trendu boli stanovené ešte ambicióznejšie ekologické ciele. 

Podľa týchto cieľov automobilka ŠKODA do roku 2018 zníži vplyvy svojej výroby na životné prostredie oproti roku 2010 o 45 %, t. j. zredukuje ich takmer na polovicu. K naplneniu cieľov stratégie „GreenFuture“ prispeje aj optimalizácia logistiky vo vzťahu k životnému prostrediu, akou je napríklad elektricky poháňaná závodová doprava.


Obrázok-zdroj: Škoda a.s.

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist