Siemens dodá najväčší batériový systém na báze Li-Ion v Českej republike

Batériový akumulačný systém SIESTORAGE s kapacitou 1 MWh bude nainštalovaný v areáli rozvodne 110/22 kV Mydlovary v Juhočeskom kraji neďaleko Hlubokej nad Vltavou. Spoločnosť E.ON ho bude v rámci pilotného programu využívať primárne na kompenzáciu odchýlok obchodníka s elektrickou energiou. Je to prvá inštalácia takéhoto kapacitného rozsahu v Českej republike.

 Toshiba

Prvá veľká lítiová batéria v Česku 

Kontajnerové riešenie SIESTORAGE (Siemens Energy Storage) využíva najnovšie Siemens technológie vyvíjané priamo pre túto aplikáciu. Dodávaný SIESTORAGE bude mať kapacitu 1 MWh a bude umiestnený v dvoch kontajneroch. 

V prvom kontajneri sa bude nachádzať VN rozvádzač 22 kV typu 8DJH a transformátor 1 250 kVA, v druhom budú inštalované Li-ion batérie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodávok, Battery Management System, meniče, riadiaci systém, Energy Management System, systémy na napájanie vlastnej spotreby a ďalšie pomocné systémy zaisťujúce bezpečnú prevádzku zariadenia po celý čas jeho životnosti. 

Kontajnerové riešenie redukuje náklady na stavebnú časť a minimalizuje montážne práce v mieste realizácie. Uvedenie SIESTORAGE v Mydlovaroch do plnej prevádzky je po ukončení všetkých skúšok plánované do 30. novembra tohto roka.

„Kompletizácia SIESTORAGE bude prebiehať v Českej republike pod vedením pracovníkov Siemens AG. Pri realizácii bude spoločnosť Siemens spolupracovať s českými dodávateľmi,“ hovorí Tomáš Hüner, riaditeľ divízie Energy Management, Siemens ČR.

„Prvá inštalácia tohto zariadenia v Českej republike je pre nás dôležitým míľnikom aj preto, lebo u nás malo vzniknúť kompetenčné centrum, ktoré obchodne pokryje oblasť východnej a časť strednej Európy,“ dodáva Hüner.


Rozšírenie až na 10 MWh

Využitie tejto v Českej republike unikátnej technológie komentuje Michal Jurík, vedúci projektu zo spoločnosti E.ON: Veľkokapacitná batériová akumulácia sa stáva mimoriadne zaujímavou aj pre energetické spoločnosti a už dnes pre účastníkov trhu s elektrickou energiou ponúka celý rad zaujímavých príležitostí. V Českej republike nie je však zatiaľ oblasť pripájania akumulačných jednotiek do sietí pevne podchytená, a preto je mimoriadne dôležité, aby sa účastníci trhu i legislatíva na ich príchod pripravili. V spoločnosti E.ON veríme, že prevádzka našej pilotnej jednotky preukáže, že batériová akumulácia je pre elektroenergetiku jednoznačným prínosom.“

Spoločnosť E.ON zvažuje, že pilotný projekt akumulácie energie v rozvodni Mydlovary rozšíri v budúcnosti až na kapacitu 10 MWh. SIESTORAGE je koncipovaný ako modulárny systém, je teda vhodný na akumuláciu a riadenie i oveľa väčších výkonov. Uplatnenie nachádza predovšetkým v rámci poskytovania podporných služieb (regulácia frekvencie, napätie, vyváženie nerovnomernosti medzi výrobou a spotrebou), riešenia ostrovných prevádzok, black-startov, obchodovania s elektrickou energiou. 


Obrázok - zdroj: Toshiba

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist