Namiesto uhoľnej bane obrovské batérie pre zelenú energiu?

Nemecko sa rozhodlo premeniť jednu zo svojich čiernouhoľných šácht na obrovský akumulátor energie s výkonom až 200 MW, ktorý bude skladovať energiu vo vode. Projekt umožňuje pokryť spotrebu energie až pre 400 000 domácností. Ak sa táto transformácia bane na „zelený akumulátor“ osvedčí v praxi, u našich západných susedov budú nasledovať ďalšie podobné projekty.

 University Duisburg-Essen

Premena šachty na obrovskú batériu

Baňa Prosper-Haniel, ktorá sa nachádza na severozápade Nemecka v Porúrí, bude uzatvorená v roku 2018 po doťažení uhlia. Ihneď potom sa začne jej premena na zariadenie skladujúce čistú energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Nemeckí vedci chcú z bane urobiť obrovské podzemné prečerpávacie vodné elektrárne (PPVE) na skladovanie energie z OZE. Chcú tak eliminovať hlavný nedostatok súčasných prečerpávacích elektrární, ktoré sú náročné na výstavbu, pretože potrebujú jednu nádrž vody na kopci a druhú v údolí, aby mohli spoľahlivo fungovať. Výstavba tradičných prečerpávacích elektrární je náročná na plochu, pretože tieto stavby je možné umiestniť len v horách, kde tvoria výrazné zásahy do krajiny.

V prípade PPVE sa využije spodná časť už existujúcej šachty na umiestenie dolnej vodnej nádrže a horná nádrž sa umiestni nad povrchom šachty. Výškový rozdiel medzi hornou a dolnou nádržou je 1 200 metrov, čo ponúka dostatočný potenciál na skladovanie energie vo vode.

Projekt počíta s tým, že v okolí šachty vyrastú veterné turbíny, fotovoltické panely a elektráreň na biomasu s celkovým výkonom 200 MW. V rámci akumulácie energie sa bude voda odčerpávať z dna šachty na povrch do hornej nádrže počas slnečného alebo veterného počasia.

Energia sa tak uskladní vo vode a v čase zvýšenej spotreby sa bude voda pomocou gravitačnej sily vracať dole do spodnej nádrže na obežné koleso turbíny, ktoré roztáča elektrický generátor, ktorý dodáva elektrický prúd do siete.


Obrázok-zdroj: University Duisburg-Essen

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist