Parker Hannifin predstavuje nové technológie na uskladnenie elektrickej energie a stabilizáciu rozvodnej siete

Obnoviteľné zdroje energie predstavujú jednu zo zložiek energetického mixu mnohých krajín sveta a stále viac sa kladie dôraz na ich využívanie. Veľa spoločností preto zodpovedne pristupuje k vývoju a nasadzovaniu technológií, ktoré pomáhajú maximálne využívať potenciál obnoviteľných zdrojov.

 Parker Hanifin

Nové riešenie

Jedným z lídrov v tejto oblasti je aj spoločnosť Parker Hannifin, ktorá prináša na náš trh svoje pokročilé systémy na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Parker ponúka svoje Grid tie invertory a súvisiace príslušenstvo v mnohých konfiguráciách a veľkostiach pre rôzne aplikácie, ako sú elektrárne, vojenské základne, ostrovy atď.  

Na rozvíjajúcom sa poli produktov na uskladnenie energie poskytuje Parker systémy na konverziu energie, tzv. Power conversion system (PCS), a je lídrom v budovaní priemyselných systémov založených na lítium-iónových batériách. Okrem toho vyrába aj ochranné obaly pre voľne stojace batériové systémy, dodávané s reguláciou vnútorného prostredia, ochranou proti požiaru a monitorovacími systémami.

Uskladnenie energie je prirodzeným doplnkom tak veterných fariem, ako aj fotovoltických elektrární (PV) a uľahčuje tak integráciu obnoviteľných zdrojov energie do rozvodnej siete. Výsledkom je oveľa efektívnejšia dostupnosť a zužitkovanie obnoviteľných zdrojov.


Premena energie a batériové systémy

V súčasnosti sa stále rastúce množstvo zariadení obracia na systémy ukladania energie v batériách nazývaných Battery energy storage systems (BESS). Môžu tak podporiť rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň udržiavať stabilnú frekvenciu rozvodnej siete.

Vďaka technickému pokroku získavajú batériové úložné systémy na popularite, a to hlavne v porovnaní s klasickými spôsobmi ukladania energie, ako je zotrvačník, stlačený vzduch a pod. 

Je to dané predovšetkým schopnosťou regulácie frekvencie, riadením výkonovej rampy, odstraňovaním špičiek, štartu zariadení bez závislosti od externých zdrojov, sledovaním záťaže v sieti atď.


Invertory pre solárne farmy

Unikátne technológie spoločnosti Parker pre solárnu energiu sú výsledkom viac než troch dekád skúseností v oblasti transformácie energie a jej dlhodobým záväzkom do budúcnosti. Vonkajší centrálny solárny invertor patrí do skupiny megawattových voľne stojacich zariadení navrhnutých priamo pre fotovoltické solárne farmy. 

Vysokoefektívne konštrukcie využívajú overené IGBT technológie, teda aktívne výkonové polovodičové mostíky, a tiež unikátnu chladiacu technológiu. Nie je nutné využitie žiadneho klimatizačného zariadenia, pretože polovodiče, induktory a aj vnútorné ovzdušie sú chladené dvojfázovým odparovacím chladením.

Zabudované redundantné systémy umožňujú pokračovať v prevádzke (pri redukovanom výstupe) aj v prípade poruchy chladenia. Viacero prístupových panelov uľahčuje inštaláciu i plánovanú údržbu, pretože sa nevyžaduje vstupovanie technika dovnútra zariadenia. 


Obrázok-zdroj:  Parker Hanifin

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist